Suuhygienistipalvelut

Suunterveyden edistäminen ja ylläpito

Pielisen Purennalla suuhygienistit tarjoavat monipuolisia toimenpiteitä suunterveyden edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa hammaskiven poistot, reikiintymistä ehkäisevät fluorihoidot ja hampaiden värjäymien poistot. Lisäksi arvioimme suun terveydentilan ja omahoidon tilanteen sekä annamme henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa suun terveyttä edistäviin elintapoihin sekä tarvittaviin välineisiin ja aineisiin.

On suositeltavaa käydä suuhygienistillä säännöllisin väliajoin hampaiden perusteellisessa puhdistuksessa ja tarvittaessa muissa suuhygienistin tarjoamissa palveluissa. Puhdistusväli määräytyy yksilöllisten tarpeidesi mukaan, ja suuhygienistimme laativat sinulle yksilölliset kotihoito-ohjeet sekä arvioivat jatkohoitojen tarpeen. Tarvittaessa ohjaamme sinut jatkohoitoon hammaslääkärille.

Pielisen Purenta - Suuhygienistipalvelut
Pielisen Purenta - Suuhygienistipalvelut

Hoitosuhteen ylläpito

Luottamukseen perustuva säännöllinen hoitosuhde suuhygienistimme kanssa on avain suun terveyden ylläpitämiseen, mikä vaikuttaa myös yleisterveyteesi. Voit halutessasi saada muistutuksia seuraavasta puhdistusajankohdasta tekstiviestillä. Lisäksi suuhygienistimme tarjoavat tietoa ja ohjeita muista palveluista, kuten hampaiden valkaisusta, ja avustavat ajanvarauksessa näihin palveluihin. Pielisen Purennalla suuhygienistin tehtävänä on varmistaa suun terveyden ylläpito ja edistäminen monipuolisten palvelujemme avulla, samalla tarjoten henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa suunhoitoon liittyen.